Tag Archive นิวเมติก vs ไฮโดรลิค

อุปกรณ์นิวเมติก และไฮโดรลิค แตกต่างกันอย่างไร

อุปกรณ์นิวเมติก ไฮโดรลิค

ตัวอย่าง ชุดฝึกระบบนิวเมติก และไฮโดรลิค

อุปกรณ์นิวเมติก และ ไฮโดรลิคแตกต่างกันอย่างไร:

ในอุตสาหกรรมด้านเครื่องจักรนั้น จะมีการนำอุปกรณ์ที่เข้ามาใช้อำนวยความสะดวกที่เป็นที่นิยมอยู่ 2 ประเภทหลักๆได้แก่ อุปกรณ์ที่ทำงานเกี่ยวกับนิวเมติก(Pneumatic) และอุปกรณ์ที่อยู่ในส่วนของไฮโดรลิค(Hydraulic) โดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทั้ง 2 ประเภทนี้ เป็นนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในบ้านเราค่ะ

โดยอุปกรณ์และเครื่องมือนิวเมติกนั้น (pneumatic) ที่นิยมที่สุดคือ ระบบเบรคสูญญากาศ (air brakes), ระบบอัดอากาศ (air compressors), กระบอกลมนิวเมติก (pneumatic air cylinders), ปืนลม (air gun), กระบอกสูบไฮโดรลิค, อุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบนิวเมติก (pneumatic sensors) และพวกปั๊มที่ใช้ในการแวคคั่ม (vacuum pump ) ส่วนอุปกรณ์หรือเครื่องมือแบบไฮโดรลิคนั้น จะเน้นไปในส่วนของงานที่ใช้สำหรับงานก่อสร้าง เช่น งานสร้างถนน เคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักสูง เป็นต้น

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทั้ง 2 ประเภทนี้ จะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ทั้งในเรื่องของประเภท และลักษณะของการใช้งาน หากเราต้องการที่จะนำอุปกรณ์ทั้ง 2 ประเภทนี้ เราควรคำนึงถึงข้อดีและข้อเสีย ความเหมาะสม ประสิทธิภาพที่ได้จากอุปกรณ์นั้นๆด้วย โดยสามารถพิจารณาด้านความแตกต่างทั้งของอุปกรณ์นิวเมติกและไฮโดรลิคได้จากหัวข้อต่อไปนี้:

ข้อแตกต่างของอุปกรณ์นิวเมติก และไฮโดรลิคในด้านการทำงานขั้นพื้นฐาน:

อุปกรณ์ไฮโดรลิค งานก่อสร้าง

ตัวอย่างการนำ อุปกรณ์ไฮโดรลิค ไปใช้ในงานก่อสร้างถนน

เครื่องมือนิวเมติกนั้นจะทำงานในลักษณะของการใช้แก๊สบีบอัด โดยอาจรวมจะไปถึงการบีบอัดอากาศทั่วไปหรือบีบอัดก๊าซเฉื่อย แต่ในทางกลับกันถ้าเราจะนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ประเภทไฮโดรลิคไปใช้งานกับงานนิวเมติกแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากว่าการทำงานของเครื่องมือไฮโดรลิคและอุปกรณ์นั้นจะขึ้นกับของเหลวที่ไม่สามารถอัดแรงดันอากาศเหมือนกับอุปกรณ์นิวเมติกได้ ซึ่งถ้าเราสังเกตแล้วจะพบว่าอุปกรณ์ทั้ง 2 ประเภทนี้จะมีหลักการในการใช้ของเหลวและพลังงานที่ตรงกันข้าม

ข้อแตกต่างในช่วงความดันปกติ:

อุปกรณ์นิวเมติก (pneumatic system) จำเป็นต้องใช้แรงดันที่น้อยกว่าอุปกรณ์ไฮโดรลิคมาก โดยเครื่องมือและอุปกรณ์นิวเมติกเหล่านี้ใช้แรงดันที่ปกติระหว่าง 80-100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเท่านั้น แต่ในทางกลับกัน อุปกรณ์ไฮดรอลิคใช้แรงดันมากกว่าซึ่งอาจเกินกว่า 10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เพราะอย่างที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นคือ อุปกรณ์ไฮโดรลิคนั้นจะเหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่หรือหนัก ซึ่งงานเหล่านี้จำเป็นที่ต้องมีอุปกณ์ในการจ่ายแรงดันให้กับระบบที่มากกว่าโหลดของงาน นี่คือเหตุผลที่เครื่องมือไฮโดรลิคนั้นสามารถรองรับงานก่อสร้างที่มีน้ำหนักมากและงานอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันได้ดีกว่า

ความเรียบง่ายในการควบคุมและการดูแลรักษา:

อุปกรณ์นิวเมติกนั้นข้อดีคือมีขนาดเล็กและเบากว่าอุปกรณ์ไฮโดลิค และมีการออกแบบที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ไฮโดรลิค ดังนั้นในการควบคุมอุปกรณ์นิวเมติกนั้นจึงสามารถควบคุมได้ง่าย ตลอดจนใช้พื้นที่ในการติดตั้งและจัดเก็บน้อยกว่าอุปกรณ์ไฮโดรลิคอีกด้วย

ความยืดหยุ่นและเงื่อนไขการใช้งาน:

อุปกรณ์นิวเมติก

ตัวอย่าง อุปกรณ์นิวเมติก และการใช้งานเบื้องต้น

อุปกรณ์ไฮโดรลิคมีแนวโน้มหรืออัตราในการเกิดความเสียหายมากกว่าอุปกรณ์นิวเมติกอยู่มาก เนื่องจากอุปกรณ์ไฮโดรลิคนั้นจะใช้สำหรับโหลดหรืองานที่มีขนาดใหญ่และหนัก ดังนั้นหากโหลดมีความผิดพลาดในระหว่างการทำงาน ก็สามารถทำให้อุปกรณ์ไฮโดรลิคของเราได้รับความเสียหายได้ และอีกกรณีหนึ่งคือของเหลวหรือพลังงานที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฮโดรลิคนั้นจะควบคุมได้ยากและมีความเสี่ยงสูงถ้าเทียบกับอุปกรณ์นิวเมติก

ดังนั้นการใช้งานและดูแลรักษาของอุปกรณ์ไฮโดรลิคนี้ผู้ที่นำไปใช้งานจะต้องรู้จักการใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาเป็นอย่างดี เพราะถ้าเราดูแลและใช้งานได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งานแล้วจะสามารถทำให้อุปกรณ์ไฮโดรลิคเหล่านั้นอยู่คู่กับงานของเราได้มากถึง 15 ปีเลยล่ะค่ะ

ความดังของเสียงในช่วงทำงานปรกติ:

สิ่งที่เราต้องพิจารณาอีกอย่างหนึ่งคือ เสียงที่เกิดขึ้นในขณะอุปกรณ์ทั้ง 2 ประเภทนี้ทำงานในสภาวะปรกติ เครื่องมือหรืออุปกรณ์นิวเมติกนั้นจะมีเสียงดังมากเมื่อใช้งาน แต่สำหรับอุปกรณ์ไฮโดรลิคนั้นจะเงียบกว่าเมื่อมีการนำไปใช้งาน ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่จะนำอุปกรณ์หรือเครื่องมือทั้ง 2 ประเภทนี้ไปใช้งานได้

เงื่อนไขการนำไปใช้งานของอุปกรณ์นิวเมติกและไฮโดรลิค:

เมื่อเทียบกันในเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้ว เครื่องมือไฮโดรลิคสามารถใช้งานได้ง่ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ยืดหยุ่นกว่าอุปกรณ์นิวเมติกมาก ตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ทั้ง 2 ประเภทนี้จะทำงานในช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เครื่องมือนิวเมติกจะไม่ทำงานที่อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์ แต่อุปกรณ์ไฮโดรลิคนั้นสามารถทำงานภายใต้สภาวะเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะเคยเห็นเครื่องไฮโดรลิคบางตัวหรือบางประเภทที่สามารถทำงานภายใต้น้ำได้ซึ่งอุปกรณ์นิวเมติกส์ไม่สามารถทำงานได้ค่ะ

วิดีโอตัวอย่างการนำอุปกรณ์ไฮโดรลิคไปใช้ในงานจราจร: (Road Blocker/Hydraulic roadblocker)

การเปรียบเทียบในเรื่องของราคา:

แน่นอนค่ะว่าเราคงจะทราบว่า ข้อแตกต่างระหว่างอุปกรณ์นิวเมติก และอุปกรณ์ไฮโดรลิค จากหัวข้อด้านบนแล้วไปบางส่วนแล้ว ซึ่งถ้าเราสังเกตให้ดีนั้นจะพบว่า อุปกรณ์หรือเครื่องมือไฮโดรลิคนั้นจะเหมาะสำหรับใช้งานใหญ่ๆและมีขนาดหนัก สามารถนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้โดยไม่มีปัญหา การดูแลค่อนข้างง่าย ให้ประสิทธิด้านการทำงานที่สูงกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนิวเมติกอยู่มาก นั้นทำให้เป็นเหตุผลที่ว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฮโดรลิคนั้นจะมีราคาที่แพงกว่าอุปกรณ์นิวเมติกมาก แต่ถ้าหากเรามีการใช้งานที่ถูกวิธีและใช้กับงานที่เหมาะสม เราก็สามารถลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของอุปกรณ์ไฮโดรลิคได้

ข้อสรุป:

ระบบเบรคแบบไฮโดรลิค

ตัวอย่างระบบ เบรคไฮโดรลิค ในรถยนต์

จากข้อมูลและรายละเอียดของการเปรียบเทียบดังกล่าวนี้เพียงต้องการแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือลมหรืออุปกรณ์ไฮโดรลิคมีข้อดีและข้อเสียและข้อแตกต่างกับอุปกรณ์นิวเมติกอย่างไรเท่านั้น ที่สำคัญคืออย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในรายละเอียดบทความนี้คือหากเราต้องการนำอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฮโดรลิคหรือนิวเมติกก็ดี เราควรคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทงานของเราและประสิทธิภาพของอุปกรณ์เมื่อนำไปใช้งานในงานนั้นๆ ด้วย ซึ่งถ้าเราเลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกวิธีและนำไปใช้กับงานที่เหมาระสมก็จะทำงานประสิทธิภาพงานที่ได้นั้นมีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ

Tags, , , ,